Skip to main content

Beleid

Opvoeddoelen

Bij Kinderopvang Madelief en Berend Botje staan vier belangrijke opvoeddoelen op de voorgrond:
• Ten eerste dat een kind zich veilig voelt in de opvang. Dit is een belangrijke voorwaarde om zich verder te kunnen ontwikkelen.
• Ten tweede krijgen kinderen de gelegenheid om persoonlijke eigenschappen, zoals zelfvertrouwen, zelfstandigheid, flexibiliteit en creativiteit te ontwikkelen. Dit geeft kinderen het vertrouwen dat ze er mogen zijn, ze leren zelfstandig problemen op te lossen en zich aan te passen aan verschillende omstandigheden. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke vaardigheden om zichzelf als volwassene staande te houden in de samenleving.
• Ten derde krijgen kinderen de gelegenheid sociale competenties te ontwikkelen. Door veel met elkaar te spelen doen ze een schat aan sociale kennis en vaardigheden op. Kinderen leren bij uitstek van bekende leeftijdsgenoten.
• Ten vierde krijgen kinderen de gelegenheid om zich normen en waarden eigen te maken. Ze leren van volwassenen, maar met name ook van andere kinderen, wat wel en niet kan. Ze leren dat anders niet per se fout is, maar gewoon anders.

Deze opvoeddoelen sluiten aan bij de visie van prof. dr. Riksen-Walraven en vallen binnen het kader van de Wet kinderopvang.

Voor meer informatie over het pedagogische beleid verwijs ik u naar het .pdf bestand onderaan deze pagina.

Hygiëne en veiligheid

Uit hygiënisch oogpunt doen we binnen onze schoenen uit. Zo houden we de vloer zo schoon mogelijk. Het is wenselijk de kinderen slofjes mee te geven Elk kind krijgt een eigen bak waar het zijn/haar eigen spulletjes kan bewaren.

Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

Het huis is voorzien van rookmelders. De gastouder is in het bezit van een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Ook hebben we een EHBO-doos en een blusdeken.

Contact met ouders/verzorgers

Het is belangrijk een goed contact te hebben tussen ouders en gastouder. We hebben beiden hetzelfde doel namelijk het welzijn van uw kind. U kunt gedurende de opvang altijd vragen hoe het gaat. Ook werk ik met heen- en weerschriftjes waarin ik bijhoud hoe het tijdens de opvang gegaan is. U kunt in het schriftje ook aangeven als er informatie vanuit huis is.

Ik heb ook een website en een facebookpagina. Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van uw kind kunt u dat doorgeven.

Registratie opvanguren

De gastouder noteert het aantal uren opvang en verzorging waarover vergoeding verschuldigd is in een klantenportaal. De ouder ontvangt per mail bericht dat de gastouder deze uren genoteerd heeft en kan deze controleren en accorderen. Daarna zal de ouder een factuur ontvangen via Gastouderbureau Berend Botje.

Link naar het bestand Pedagogisch beleid 2019:
Pedagogisch Beleid GOB 2019