Skip to main content

Twee plekken vrij op maandag per 1 december.

By Nieuws

De vorige keer schreef ik dat ik voorlopig vol zou zitten. Maar niets is zo veranderlijk als de gastouderopvang. Zo zit je vol en zo heb je de volgende maand weer plekken vrij door een opzegging. Ik heb per 1 december 2 plekken op maandag en verder nog wat plekjes tot 14.00 op andere dagen. Die plekken zijn namelijk bezet door kinderen die naar de basisschool gaan. Het zijn plekken voor kinderen vanaf 6 maanden.

 

Voorjaar 2021 een update.

By Nieuws

Het is al een tijd geleden dat ik een nieuwsbericht geschreven heb. Het werd wel weer eens tijd voor een update ;). Op de facebookpagina van Kinderopvang Madelief houd ik de dagelijkse gang van zaken bij. Voor de foto’s van de kinderen die ik daar plaats heb ik van de ouders toestemming gekregen. Op dit moment heb ik 9 kinderen in de opvang. De leeftijden zitten tussen de 1 en 5 jaar. Het zijn 5 jongens en 4 meisjes. In de kinderopvang zijn veel regels. Eén van de regels is dat ik rekening moet houden met leeftijden en aantallen. Zo mag ik niet meer dan 2 kinderen van 0 jaar, max. 4 kinderen van 0 en 1 jaar, niet meer dan 5 kinderen onder de 4 en max 6 kinderen tegelijkertijd. Dat levert nog wel eens wat gepuzzel op als ik een aanvraag voor een baby krijg wanneer de moeder pas zwanger is. Ik reken uit wat de leeftijden van de kinderen tegen die tijd  zijn en kijk of ik de baby dan een plaats kan bieden. Op dit moment zit ik redelijk vol en dan komen er ook nog eens een aantal babybroertjes en -zusjes aan. Daarentegen worden er dit jaar ook nog 3 kinderen 4 jaar en zij zullen dan naar school gaan. Mocht u een plek voor uw kind zoeken dan kunt u contact met mij opnemen en kan ik bekijken of ik misschien toch een plek kan bieden.

Op maandag en vrijdag haal ik een meisje op van basisschool de Cocon. De andere kinderen gaan mee in de vierlingwagen. Die wagen nemen we ook mee als we de honden Joep en Mitch gaan uitlaten of als we wandelen naar een speeltuintje of naar het Geestmerloo gaan. In de tuin is genoeg ruimte om te spelen en dat is fijn als het mooi weer is, want met veel jonge kinderen zitten we vaak aan huis vast omdat er een kind gaat slapen. De kinderen slapen alleen in een kamer, ik heb boven 4 slaapplaatsen. De kinderen spelen buiten met loopauto’s en fietsjes, ze glijden van de glijbaan of zitten op de schommel. Voor de kleinere kinderen heb ik een babyschommel. Verder spelen ze onder de veranda of in de zandbak. Regelmatig zal je vanuit de tuin bellen zien opstijgen die de kinderen hebben geblazen. Bij mooi weer komt de waterbak tevoorschijn en het is altijd even puzzelen wie de fontein aan mag zetten. In huis vermaken de kinderen zich ook prima. Er is veel speelgoed in huis voor de verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus. Ik probeer ze vaak uit te dagen om iets te kiezen uit de zone van naaste ontwikkeling. Maar niets moet. De kinderen moeten zich veilig voelen en kunnen spelen met het speelgoed dat ze zelf willen.

Onlangs is er weer een jaarlijkse risicoinventarisatie in de opvang uitgevoerd door Gastouderbureau Berend Botje en dat was weer in orde.

Dit jaar vier ik mijn 5 jarig bestaan. Ik hoop dat de hele situatie rond het Coronavirus toestaat dat we het in augustus kunnen vieren. Wat 5 jaar geleden begon als een droom is een werkelijkheid geworden waar ik dagelijks van geniet.

Na 5 jaar werd het tijd dat de website vernieuwd werd. Mijn neef Ben Balvers, die onder de naam Able Multimedia & Design werkt, heeft weer gezorgd dat de website helemaal opgefrist en up to date is. Dank je wel Ben!

 

 

Veranderende openingstijden per 1 augustus 2020.

By Nieuws

Met ingang van 1 augustus zal Madelief op dinsdag geopend zijn en op donderdag gesloten.

De openingstijden zijn dan als volgt:

Maandag          7.00-18.00

Dinsdag            7.00-18.00

Woensdag       7.00-18.00

Donderdag        gesloten

Vrijdag               7.00-18.00

Fotoshoot voor gastouderbureau Berend Botje

By Nieuws

 

Berend Botje had mij benaderd of ze bij mij mochten komen fotograferen. Er zou een professionele fotografe komen. De foto’s zullen gebruikt worden voor promotiemateriaal voor Berend Botje. Op 3 december kwam Hélène de Bruijn bij ons langs. Ze heeft anderhalf uur foto’s gemaakt en vlak voor de kerstvakantie kwam de foto’s binnen. Ik ben er erg trots op. Het was een uitdaging om met 5 kinderen op de foto te gaan maar het is gelukt en ik ben erg tevreden met het resultaat.

Kinderopvang Madelief Alkmaar volgt Vaccinatiebeleid zoals Berend Botje adviseert.

By Nieuws

 

Indien deze e-mail van Berend Botje niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.

Vaccinatiebeleid
GASTOUDERBUREAU BEREND BOTJE
Zwaag, 30 april 2019
 Beste ouder(s),
 
Zoals je misschien al hebt vernomen, is Kinderopvang Berend Botje voornemens om uitsluitend nog kinderen toe te laten tot haar locaties die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.
 
Inmiddels hebben wij – mede na een positief advies van de Centrale Oudercommissie – besloten ons voornemen om te zetten in beleid. Kort gezegd komt het beleid erop neer dat wij vanaf 1 juli 2019 geen kinderen meer zullen opvangen die niet zijn gevaccineerd tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). Deze maatregelen zijn in ieder geval van toepassing op de kindercentra. Gastouders zijn vrij om hun eigen beleid te voeren, niet alle gastouders zullen het beleid van Berend Botje volgen.
 
Aangezien ons besluit voor sommige ouders/verzorgers en kinderen gevolgen heeft, zullen wij hierna ons besluit toelichten.
   
Aanleiding van besluit
De aanleiding van ons besluit is dat wij een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen willen bieden. De gezondheid van de kinderen speelt daarbij uiteraard een grote rol. Het bieden van een veilige omgeving is bovendien een van onze kerntaken.
 
In de kinderopvang hebben wij te maken met zeer jonge kinderen, van soms slechts 10 weken oud. Deze kinderen zijn kwetsbaar en hun immuunsysteem is nog niet volledig ontwikkeld. Hierdoor zijn zij extra vatbaar en kunnen (infectie)ziektes ernstige gevolgen hebben.
Om een ziekte uit te bannen moet volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 95% van de doelgroep worden ingeënt. Bij deze vaccinatiegraad zijn ook de jongste kinderen (onder de 14 maanden) beschermd, ondanks dat zij nog niet alle vaccinaties hebben gehad. Dit wordt groepsimmuniteit genoemd. Groepsimmuniteit werkt echter alleen wanneer de vaccinatiegraad 95% of hoger is.
 
In Nederland is het percentage tweejarigen dat gevaccineerd is met het BMR-vaccin nu echter nog maar 92. Nu de vaccinatiegraad in Nederland onder de 95% is gezakt, loopt de groepsimmuniteit gevaar. Dat is dus met name riskant voor baby’s, omdat zij pas met 14 maanden deze inenting ontvangen.
 
Gelet op de dalende vaccinatiegraad en de risico’s die dat voor met name de jongste kinderen met zich meebrengt, hebben wij besloten om per 1 juli 2019 uitsluitend nog kinderen toe te laten tot onze locaties die gevaccineerd zijn met het BMR-vaccin. Op die manier creëren wij groepsimmuniteit op onze locaties.

Waarom nu maatregelen?
De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren flink gedaald en is hiermee inmiddels onder de benodigde 95% gekomen. Een zorgelijk feit omdat onze kwetsbare jonge kinderen hierdoor niet meer kunnen profiteren van de groepsimmuniteit. De recente uitbraken van de mazelen op een kinderdagverblijf in Den Haag, in een wijk in New York en in landen als Polen en Oekraïne hebben ons dan ook aan het denken gezet. Verder ligt er op dit moment een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat kinderopvangorganisaties expliciet de mogelijkheid geeft om uitsluitend nog kinderen op te vangen die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.
Binnen de kinderopvang spelen kinderen intensief met elkaar samen, een ziekte kan zich hier dan ook zeer snel verspreiden. Wij willen de jonge kinderen hier zoveel mogelijk tegen beschermen en hiervoor zijn nu maatregelen nodig.
 
Concrete maatregelen
Door ons besluit zullen wij vanaf 1 juli 2019 kinderen die 14 maanden of ouder zijn en niet gevaccineerd zijn tegen bof, mazelen en rodehond weigeren op locaties waar kinderen jonger dan 14 maanden aanwezig zijn. Zo houden we de vaccinatiegraad op onze locaties hoog en kunnen de allerjongsten profiteren van de groepsimmuniteit.
 
Kinderopvang Berend Botje heeft bewust gekozen om alleen de BMR-vaccinatie verplicht te stellen, omdat de ziekten waartegen deze vaccinatie beschermt dodelijke gevolgen kunnen hebben. Daarnaast kunnen kinderen op de leeftijd van 6 tot 9 weken al worden gevaccineerd tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP). De kinderen die tegen deze ziekten zijn gevaccineerd zijn dus al beschermd voordat zij door ons worden opgevangen.
 
In de praktijk gaat deze maatregel er op de kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang als volgt uitzien:Niet-gevaccineerde kinderen worden niet langer opgevangen op locaties waar zich ook kinderen jonger dan 14 maanden bevinden.Niet-gevaccineerde kinderen kunnen wel worden opgevangen op locaties waar geen kinderen jonger dan 14 maanden bevinden. Dit zijn bijvoorbeeld losse peuterspeelgroepen of BSO’s. 
Voor gastouders gaat deze maatregel er als volg uitzien:Wij adviseren gastouders om ook het bovengenoemde beleid te volgen. Gastouders zijn echter vrij om hierin een eigen beleid te voeren. Gastouders zijn daarin zelfstandig. Bij hen is bekend wie van de gastkinderen niet gevaccineerd zijn. Wij adviseren gastouders om hun best te doen deze ouders persoonlijk te benaderen en het gesprek aan te gaan. Mocht dit niet lukken dan kun je als ouder ook zelf het gesprek aan gaan met de gastouder. Nogmaals: de gastouder is vrij om haar eigen beleid hierin te bepalen. 
Indien een kind vanwege medische redenen (nog) niet kan worden gevaccineerd tegen bof, mazelen en rodehond, gaan wij met de ouder(s)/verzorger(s) en behandelend artsen in overleg om de eventuele alternatieven te bespreken.
 
Positief advies Centrale Oudercommissie
Voordat wij ons besluit hebben genomen, hebben wij ons voornemen aan de Centrale Oudercommissie (COC) voorgelegd en haar gevraagd om een advies uit te brengen. De COC heeft vervolgens een positief advies uitgebracht. De COC omarmt daarmee ons beleid en onderstreept het belang van de maatregelen.
 
Geen garanties
Door de hiervoor beschreven maatregel proberen we een zo veilig mogelijke omgeving voor de kinderen te creëren. Wij kunnen echter niet garanderen dat een kind niet ziek wordt. Kinderen kunnen infecties tenslotte ook op andere plaatsen opdoen, bijvoorbeeld in een speeltuin of de supermarkt. In de kinderopvang spelen kinderen echter zeer intensief en voor langere tijd met elkaar samen. De kans op besmetting is dan ook groter. Wij willen in deze dan ook onze verantwoordelijkheid nemen en de kinderen binnen onze mogelijkheden beschermen tegen BMR.
 
Meer informatie
Er zijn voor ouders/verzorgers verschillende redenen om hun kind(eren) niet te vaccineren. Onze ervaring is dat een deel van die redenen is gebaseerd op incomplete of onjuiste informatie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft hierover een speciale webpagina ontwikkeld waarop terug te vinden is hoe je betrouwbare informatie kunt herkennen. Op deze pagina worden ook de meest voorkomende redenen om niet te vaccineren besproken. Wil je hier meer over weten dan kun je kijken op https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels. Je kunt bij vragen ook contact opnemen met het consultatiebureau, de GGD, de huisarts of een kinderarts.
 
Klik hier voor de lijst met veelgestelde vragen over de praktische invoering van de door ons getroffen maatregel. Voor overige vragen kun je terecht bij je bemiddelingsmedewerker.
 
Met vriendelijke groet,
 
Gaby Alberts, pedagogisch directeur 
www.berendbotje.nl
Disclaimer

VVE gecertificeerd.

By Nieuws

Op 27 maart heb ik de training om VVE gecertificeerd gastouder te worden afgesloten.  VVE staat voor Vroeg Voorschoolse Educatie. Als VVE gecertificeerd gastouder ben je bezig met de ontwikkeling van kinderen en dan vooral op het gebied van taal en woordenschat.

       

Dat houdt in dat ik  thematisch werk. Ons vorige thema was De dierentuin. Op dit moment zijn we vooral met kleuren en de lente bezig.

Bijna alle activiteiten hebben hier mee te maken zoals de liedjes, de boekjes, de knutselactiviteiten, thematafel,  het rollenspel enz .  Daarbij zijn we actief met de taalontwikkeling bezig.

 

           

Woordkaarten lente                     Poster met kleuren.                    Kleurenspel

                

Woordkaarten kleuren.        Rollenspel de bloemenwinkel.               Kleuren mengen

VVE training gestart en werken met een thema.

By Nieuws

In oktober ben ik gestart met de VVE (vroeg voorschoolse educatie) training gestart. Ik heb hierdoor handvatten gekregen om dit meteen in de praktijk te brengen aangezien ik de kennis al vanuit het onderwijs heb. Voor mij was het even omschakelen hoe ik dit moet vertalen van een klas met 35 kleuters naar een gastouderopvang met peuters.

Zo heb ik woordkaarten opgehangen waarmee ik de woordenschat van de kinderen wil uitbreiden. We zijn nu bezig met het thema Herfst. Er is een herfsttafel, we draaien en zingen liedjes over de herfst en er zijn boekjes over de herfst. De lampion was in het thema gemaakt en de kleurplaten en knutselwerkjes hebben betrekking op het thema.

Maar naast het thema Herfst sluit ik ook aan bij de interesses en behoeften van het kind. Zo bied ik spelletjes, puzzels en activiteiten aan die de kinderen prikkelen en uitdagen. Zoals we bij de VVE training noemen; de zone van naaste ontwikkeling. Nu de meeste kinderen beginnen te kletsen ben ik druk bezig met de woordenschat.

De honden spelen een belangrijke rol in de opvang. Zo wandelen we vaak met ze waardoor we een frisse neus halen. In huis wordt er veel met ze geknuffeld. Er worden hondenkoekjes verstopt die de honden moeten zoeken. Voor het aquarium worden standaard stoeltjes door de kinderen gezet. Meerdere keren per dag gaan de kinderen op de stoeltjes staan om naar de vissen te kijken. We hebben baby algeneters die we bekijken om te zien hoe ze groeien. De katten worden ook regelmatig geknuffeld al kiezen die er vaak voor om uit de buurt van de kinderhandjes te blijven.

De kinderen krijgen onderling ook steeds meer een band. De kinderen van 1 en 2 jaar die steeds meer beginnen te praten noemen elkaars namen en er wordt steeds meer samen gespeeld. De oudere kinderen zorgen goed voor de jongere.

We dansen veel want de kinderen vinden het helemaal geweldig om te doen.

Daisy heeft een zusje gekregen en ik dus een kleindochter. Zij zal vanaf februari de opvang komen versterken. Helaas gaan er ook kinderen weg door verhuizing of doordat ouders een andere baan krijgen waardoor het logistiek niet handig is om bij ons te blijven. We hopen dan ook dat er weer nieuwe kinderen worden aangemeld.

 

 

VVE oriëntatie en erkend leerbedrijf

By Nieuws

Kinderopvang Madelief Alkmaar is volop in ontwikkeling!

VVE

In april ben ik gestart met de oriëntatie bijeenkomsten van VVE Startblokken (voor- en vroegschoolse educatie) via Berend Botje. Wanneer ik eind volgend schooljaar de VVE training afrond kan ik VVE gecertificeerd gastouder worden.

Voordelen van een VVE gecertificeerd gastouder zijn:

  • Je kunt de gastkinderen beter in hun ontwikkeling begeleiden en stimuleren.
  • Je kunt kinderen met ontwikkelingsachterstanden of bijzonder gedrag beter begeleiden en ondersteunen.
  • Door de Startblokken geïnspireerde begeleiding zal er beter en geconcentreerder spel ontstaan. Kinderen zullen meer betrokken zijn bij de gastouder en het aanbod.
  • Je kunt je onderscheiden van andere gastouders en organisaties door extra goede opvang te bieden.
  • Consultatiebureaus geven tegenwoordig aan sommige ouders het advies om richting een VVE-gecertificeerde opvang te gaan voor extra taalontwikkeling.

Ik heb als leerkracht de cursus Basisontwikkeling gedaan. Dit is in feite hetzelfde als Startblokken alleen voor groepen 1 t/m 4 van de basisschool. Om de certificatie te kunnen krijgen moet ik de training evengoed volgen. Dat vind ik niet erg want zo heb ik contact met collega-gastouders en leer ik hoe ik mijn kennis kan ombuigen van basisschool naar kinderopvang.

————————————————————————————————————————————–

Erkend leerbedrijf

Afgelopen week heb ik bezoek gehad van een mevrouw van  SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Zij kwam kijken of ik een erkend leerbedrijf kon worden. Dat kon en dus ben ik vanaf heden een erkend leerbedrijf en kan ik op zoek gaan naar een stagiaire die ik kan begeleiden en die mij kan ondersteunen.

Alweer 7 Maanden Kinderopvang Madelief Alkmaar!

By Nieuws

Zeven maanden geleden ben ik gestart met alleen mijn kleindochter Daisy. Inmiddels bied ik opvang aan 7 kinderen. Op dinsdag heb ik 3 kinderen, woensdag 3 kinderen, donderdag 4 kinderen en daarnaast breng ik Sterre naar school en komt Ivo een broodje eten, vrijdag 2 kinderen de hele dag en voor Sterre verzorg ik de voor- en naschoolse opvang en Ivo eet weer een broodje. Het zijn 3 jongens en 4 meisjes. En wat de leeftijden betreft; Ethan is bijna 1 jaar, Yenthe is 14 maanden, Daisy en Evin zijn 16 maanden, Tess is 2 1/2 en Ivo wordt bijna 10 jaar. Half mei komt Jens van dan 6 maanden ons versterken op donderdag en vrijdag.

De kinderen zijn erg lief voor elkaar. Ze zoeken elkaar echt op. Tess ontpopt zich als een moedertje en helpt mij echt met bijvoorbeeld het eten geven aan de kinderen, tafeldekken, opruimen en met de honden spelen. Prachtig om te zien. De honden doen het ook super goed. Joep wil graag spelen en legt dan regelmatig een touw of bal bij een kind neer met de bedoeling dat het kind dat weggooit. Tess vindt dit geweldig en ook de kleinere kinderen krijgen door wat de bedoeling van Joep is. De honden die buiten AD en HD zijn, gedragen zich in huis heel rustig. Wanneer een kind ze te vaak opzoekt naar hun zin trekken ze zich terug in mand of bench. Hetzelfde geldt wanneer Joep te veel met de kinderen wil spelen dan laat ik hem even tot rust komen in de bench. Als het weer het toelaat en alle kinderen wakker zijn lopen we altijd een een rondje met de honden.

Ik heb in huis 4 slaapplekken in afzonderlijke kamers, zodat de kinderen geen last van elkaar hebben. Het lidmaatschap van de Speel-o-theek zorgt ervoor dat ik regelmatig nieuw speelgoed kan aanbieden. De bouncer en het loopkarrtje vinden ze geweldig en uiteraard laat ik ze daar niet te lang in. De grote 4-persoonswagen is een geweldige aanschaf gebleken. De kinderen zitten er heerlijk in en hij rijdt lekker. Maar naast de vierpersoonswagen heb ik ook een tweepersoonswagen en een enkele wandelwagen. Voor elke situatie heb ik dus vervoer.

De tuin is weer schoongemaakt zodat we met mooi weer buiten kunnen spelen. De jongsten kunnen in loopkarretjes door de tuin, de zandbak is gevuld met zand en speeltjes en ik heb meerdere auto’s en fietsen waar de kinderen zich mee kunnen vermaken. De vogels in de volière beginnen weer aan het broedseizoen en fluiten gezellig. De schommelbank is erg populair bij de kinderen.

In die zeven maanden zie ik de kinderen groeien en ontwikkelen. Ethan kwam als kleine baby voor het eerst en ik gaf hem zijn eerste groentehapje. Nu loopt hij rond de tafel en loopt achter stoelen aan door de kamer. Daisy is gaan lopen, Evin staat los en doet ook pogingen zelf te gaan stappen. De kinderen communiceren ook met elkaar. Een voorbeeld heb ik met een filmpje op de facebookpagina van Madelief gezet.

De schriftjes die ik voor de ouders bijhoud vullen zich langzamerhand. Het worden mooie dagboekjes met foto’s en verslagen van de dagen. Ik schrijf op wat de kinderen doen, van hoe laat tot hoe laat ze slapen, wat ze gegeten hebben, hoe het met de ontlasting zit. De ouders app ik dagelijks een aantal keren foto’s en/of filmpjes toe met een kort berichtje hoe het met het kind gaat. Zo blijven ze op de hoogte van de belevenissen van hun kind. Een goed contact met de ouders staat bij mij hoog in het vaandel.

Op tijden dat de kleintjes slapen is het op donderdag Tess-tijd. Tijd om te knutselen of spelletjes te doen. We zingen veel. De kinderen doen de gebaren vaak al mee. En ook vind ik het lezen van boekjes belangrijk voor hun woordenschat en als ontspanning. De boekenbak staat altijd binnen bereik en ik merk dat de kinderen het ook fijn vinden. Ze komen nu ook met boekjes aankruipen of gaan zelf zitten bladeren.

Wanneer ik niet te veel kinderen heb kunnen we ook met de auto naar de kinderboerderij.